Norsk litteraturkritikk en bibliografi

Om bibliografien Norsk litteraturkritikk

Denne bibliografien gjengir resultatet av to prosjekter: “Den norske litteraturkritikkens historie 1830-1940”, som foregikk ved Universitetet i Oslo 1980-84, og det nasjonale oppfølgerprosjektet “Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000”, som ledes fra NTNU i Trondheim 2009-. Professor Edvard Beyer var initiativtaker til og prosjektleder for det første prosjektet. Derfor har bibliografien vært kjent tidligere som “Beyerbasen".

Den opprinnelige bibliografien omfattet kritikker helt tilbake fra 1770-åra. I alt omfattet den rundt 20 000 poster. “Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000” har til nå revidert postene i den opprinnelige bibliografien, gjort en del endringer i oppsettet, og begynt å legge til nye poster.

Avdeling for humaniora og samfunnsvitenskap ved Universitetsbiblioteket i Oslo (HumSam) har stått for det tekniske opplegget og driver bibliografien som database.

 

Mer om bakgrunnen for bibliografien

Grunnlaget for bibliografien

Førsteutgava av bibliografien fra 1984 (xml-format)

Hva inneholder feltene i bibliografien